مسابقات اسکواش و ایروبیک

به اطلاع دانشجویان می رساند
اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نظر دارد، مسابقات مجازی قهرمانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را در دو رشته ورزشی اسکواش (پسر و دختر) و ژیمناستیک ایروبیک (پسر) در سال جاری برگزار نماید.
مهلت ثبت نام: ۲ اسفند ۱۳۹۹

 

دریافت قوانین و مقررات کلی

دریافت آیین نامه و مقررات فنی مسابقات مجازی اسکواش