دسته: اطلاعیه ها
برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵ الی ۱۷ طراحی معماری(۵) […]

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ طراحی معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ تحقیق در […]

دسترسی به کتاب های الکترونیکی و مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

به اطلاع دانشجویان و اساتید می رساند مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، دسترسی به کتاب های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس ها را در پایگاه های اطلاعات علمی خود تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رایگان کرده است. بر این اساس کاربران می توانند از طریق […]

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰ الی […]

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طراحی فنی ۹۹۲۲۳۳ / ۹۹۲۳۲۲ استاد سلطان آبادی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴ الی […]

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ […]

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷ طراحی معماری(۵) […]

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ طراحی معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ ارزشیابی پیشرفته […]

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰ الی […]

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طراحی فنی ۹۹۲۲۳۳ / ۹۹۲۳۲۲ استاد سلطان آبادی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۴ الی […]

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ […]

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۵ الی ۱۷ طراحی معماری(۵) […]

اطلاعیه در خصوص کمک هزینه تحصیلی پرداختی توسط کمیته امداد و بهزیستی

به اطلاع دانشجویان می رساند در راستای اجرایی شدن بند ج تبصره ۹ قانون بودجه، نظر به اینکه مازاد کمک هزینه تحصیلی پرداختی توسط کمیته امداد و بهزیستی به دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های دولتی و غیر دولتی تحت پوشش آن دو نهاد به صورت وام از طرف صندوق رفاه پرداخت خـواهد شد، پیامک اطلاع […]

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ طراحی معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ بازاریابی صنعتی […]

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰ الی […]

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طراحی فنی ۹۹۲۲۳۳ / ۹۹۲۳۲۲ استاد سلطان آبادی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴ الی […]

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ […]

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵ الی ۱۷ طراحی معماری(۵) […]

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ طراحی معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ تحقیق در […]

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ معماری […]

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید. درس استاد روز تاریخ ساعت آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰ الی […]