لیست دوره ها

کاربرد فتوشاپ در شهرسازی

آموزش نرم افزار (ArcGIS) در شهرسازی

کارگاه اسکیس و راندو و ساخت ماکت در معماری

 

کارگاه نرم افزار اتوکد

 

 دیجیتال مارکتینگ

طرح کسب و کار (Business Plan)

دوره آموزش اسکیس و راندو

 

 

آموزش نرم افزار اتوکد

 

تحلیل داده های آماری با نرم افزار SPSS

دوره آموزش ساخت ماکت